over Entreprenerdy

Developing human talent in entrepreneurship to drive impact

Onze missie

Ondernemerschap is een vak dat geleerd kan worden. Je hoeft geen Elon te heten of wekelijks minimaal 100 uur in een koude garagebox door te brengen om succesvol te ondernemen. Enterprenerdy's missie is tweeledig.

Enerzijds willen we de black box in ondernemerschap openmaken: wat zijn de echte best practices in ondernemerschap? Wat doet er echt toe? Anderzijds geloven we dat ondernemerschap de belangrijkste bijdrage levert om de grote uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden. Denk aan het toegankelijk maken en houden van betaalbare zorg. Het helpen verschaffen van nieuw perspectief tijdens en na een wereldwijde pandemie (COVID19). Of de effectieve transitie naar een circulaire maatschappij (NetZero2050).

Ondernemers in verschillende stadia van ontwikkeling en hun helpers zetten we in hun kracht. Bij die 'helpers' moet je denken aan bestaande programma's van steden, provinciale en landelijke overheden maar ook accelerators, incubators en venture capital partijen. Partijen kortom die op zoek zijn naar aanvulling op hun aanpak en programma via ondermeer een bewezen methodiek (S-E-A-M), een praktisch IT platform (EMS/Enterpreneurship Management System), bewezen en hands-on 1:1 coaching en tastbare output.

Wat is jouw vraag in ondernemerschap?Photo credit (Michael Fousert, Unsplash)

arrow_drop_up arrow_drop_down